Imponderabilia

Słowo znalazłam w zbiorze „Kochali się, że strach”. Tak dokładnie brzmi tytuł jednego z opowiadań. Brzmi mądrze, poważnie i elokwentnie. A co właściwie oznacza?

Na dobry początek definicja:

imponderabilia
rzeczy nieuchwytne i niedające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć, mogące jednak wywierać wpływ na jakieś sprawy (SJP PWN)
imponderabilien, z łac. coś – zjawiska, procesy, zachowania – mało uchwytne, niematerialne i niemierzalne, które jednak są istotne i mają wpływ na rzeczywistość, na ocenę kogoś lub czegoś itp. (cywilnaprocedura)

Do zrozumienia imponderabilii brakowało mi jeszcze przykładów ich użycia. Wśród kilku zdań znalazłam jedno, które jasno i prosto ilustruje definicję:

„Proszę pana, to są imponderabilia, jakiś gest, grymas, jakiś nastrój czy nawet nastroik, ale od razu pan wyczuwa, czy towarzystwo jest panu przychylne, czy też obojętne lub wrogie” (zadane.pl)